action error O projektu | Život není černobílý

O projektu

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

 

Anotace

Mladí lidé, kterým není Olomoucký kraj lhostejný a jímž se nelíbí zkreslování současné situace médii, se rozhodli ukázat, že život není jen černobílý a tak snižovat rasovou nenávist ve svém okolí. Chceme upoutat pozornost široké veřejnosti k dané problematice, ne v negativním slova smyslu. V březnu až září 2013 uspořádáme konferenci pro širokou veřejnost a zorganizujeme putovní výstavu. Dále uspořádáme workshopy pro žáky, kde mají šanci se seznámit s problematikou a debatní soutěž smíšených týmů.

Popis projektu

Život není černobílý, tak jak ho popisuje většina médií a to ani v otázce menšin, které jsou často označovány jako nepřizpůsobivé. Projekt pomocí vzdělávaní mládeže, informování veřejnosti a společných akcí mainstreemové společnosti a menšin si klade za cíl bojovat proti rasové nesnášelivosti a kulturním neporuzmnění. Hlavním prostředkem relizace jsou webové stránky určené široké veřejnosti, které budou obsahovat široké spektrum informací o menšinách a informace o projektu, sputíme je v měsíci březnu. Abychom mohli projet dále propagovat budeme mediím každý měsíc nabízet odborné články a vyrobíme propagační materiály, které budeme šířit primární cílové skupině ale i sekundární cílové skupině a to po celou dobu trvání projektu. Veřejnosti a odborníkům bude projekt představen na úvodní konferenci která bude i místem sbírání postřehů pro další práci. Bude následovat příprava putovní výstavy o menšinách v našem regionu za účelem seznámení veřejnosti s problematikou. V květnu se proběhnou workshopy pro primární cílovou skupinu, kde pod vedením zkušených lektorů budou hravou formou seznámeni s problematikou a zároveň bude monitorován jejich postoj. Následuje víkendová debatní soutěž smíšených týmů za účelem prohloubení spolupráce mládeže. V rámci turnaje proběhnou i metodické bloky. V období prázdnin uspořádáme mezinárodní setkání mládeže, kde proběhne panelová diskuse a srovnáme situaci se zahraničím. Celý projekt završíme setkáním s veřejností politiky, aj. a uveřejníme výsledky.

Cíle projektu

Naším hlavním cílem je snížení rasové nesnášenlivosti v Olomouckém kraji. Chceme upoutat pozornost široké veřejnosti k dané problematice a tím zajistit zájem a povědomí veřejnosti k pomoci bližním. Vše spustíme úvodní konferencí, kde seznámíme veřejnost a zástupce NGO s projektem. Proběhne zde i diskuze pozvaných odborníků a společně se zaměříme především na hledání společných řešení. Začátkem května zahájíme putovní výstavu, pro širokou veřejnost. Hlavním zájmem této výstavy bude poskytování pravdivých a nezkreslených informací co nejširší veřejnosti. Využijeme možnosti putovní výstavy, která osloví alespoň 850 lidí a po projektu bude moci cestovat i po jiných školách a tak se dostat k co nejširšímu počtu lidí. Následovat budou tři workshopy v Kojetíně a Olomouci, jakožto oblasti s největším výskytem menšin, jejichž hlavním cílem bude probírat a řešit danou problematiku do hloubky se studenty za účasti odborníků, pedagogů a zástupců NGO. V srpnu uspořádáme panelovou diskuzi v rámci debatního programu Heart of Europe, kde budou mít čeští studenti možnost diskutovat se studenty z odlišných zemí, za účelem srovnávání situace s menšinami. Debatní soutěž má za cíl prohloubit informovanost studentů o problematice a jejich vzájemnou spolupráci a toleranci. Založí se tradice smíšených turnajů v Olomouckém kraji. Projekt bude mít dopad na předsudky a negativní pocit vybudovaný médii. Vyhrocené názory většinového obyvatelstva se změní díky lepší informovanosti mládeže a veřejnosti.