action error Ukrajinská národnostní menšina | Život není černobílý

Ukrajinská národnostní menšina

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

Stopy ukrajinské migrace do Česka lze vypozorovat už v 16. a 17. století, kdy se jednalo především o vojáky, žoldáky a studenty, kteří přicházeli na naše území. Koncem 19. století přicházela haličská inteligence a vysokoškolští studenti, kteří opouštějí svou vlast zejména z politických důvodů. V první polovině 20. století byla ukrajinská komunita nejvíce aktivní, kdy se její činnost zaměřovala zejména na rozvoj ukrajinské kultury a na podporu snahy ukrajinského státu o nezávislost. Rozvíjela se zde ukrajinská kultura, zejména v podobě publikace knih, časopisů, zakládání spolků a škol. Tento růst ovšem zastavila německá a následně sovětská okupace až do roku 1989. Otevření hranic mělo za následek přísun nových imigrantů do Československa. Ukrajinská menšina patří v Česku k uznávaným, historickým a dlouhodobě usazeným minoritám. Pozice těchto lidí a veřejné mínění se výrazně zhoršilo v první porevoluční vlně s příchodem imigrantů. Postupně se ale mínění lidí mění. Hlavními důvody příchodu ukrajinských imigrantů do ČR jsou zejména špatná ekonomická situace Ukrajiny, malé kulturní a jazykové bariéry a geografická blízkost.  

V současné době je v ČR mnoho Ukrajinců za prací, někteří zde mají dlouhodobý pobyt, oženili se zde, založili rodiny a dostali občanství. Lze očekávat, že právě touto cestou se tato menšina bude i nadále zvětšovat. Hlavními místy usídlení jsou Praha, Karlovy Vary, Děčín, Brno, Přerov a Ostrava.

Na rozdíl od jiných tradičních národnostních menšin v ČR (Slováků, Poláků, Němců), které mají spíše snižující se trend, ukrajinská menšina se v posledních letech v Česku rychle rozrůstá. Podle ministerstva vnitra se za posledních pět let počet příslušníků, kteří v zemi trvale žijí, zvedl o třetinu. V roce 2007 mohlo v ČR zůstat natrvalo 32 600 lidí z Ukrajiny, na začátku roku 2012 mělo povolení k trvalému pobytu téměř 50 100 Ukrajinců a Ukrajinek, kteří vnímají Česko zejména jako bezpečnou zemi a hledají zde útočiště.

Vlajka

Ukrajinská vlajka se skládá ze dvou vodorovných pruhů. Žlutý pruh dole symbolizuje úrodná pole a lány obilí. Modrý pruh nahoře znázorňuje nebe.