action error Polská národnost | Život není černobílý

Polská národnost

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

V Česku se k polské národnosti v roce 2001 přihlásilo 51 968 osob, tj. 0,5% všech obyvatel státu. Jako v případě ostatních tradičních národnostních menšin v České republice (Slováků, Němců a Maďarů), podíl Poláků na celkové populaci České republiky má do roku 2011, snižující se trend. V souvislosti se sčítáním lidu v roce 2011 se objevuje historicky první kampaň, jejímž cílem je přesvědčit Poláky žijící v ČR, aby se při nadcházejícím Sčítání lidu, domů a bytů 2011 přihlásili k polské národnosti.

Polská národnostní menšina je územně nejkompaktnější, většina osob hlásících se k polské národnosti žije na území Těšínského Slezska. Na dva okresy - Karviná a Frýdek-Místek - připadá až 80 % z celkového počtu osob s polskou národností, které byly sečteny při sčítání 2001. Stejně tak z pohledu jednotlivých obcí jsou maximální hodnoty absolutní i relativní (spolu s Prahou) koncentrovány do obcí, resp. měst dvou výše zmíněných okresů. Obcí s nejvyšším procentuálním podílem Poláků na obyvatelstvu je v České republice Hrádek (skoro 43%).

Menšinové polské školství na území ČR se skládá ze třiceti základních škol, dvou gymnázií a šestnácti tříd na středních odborných školách. Pro malé děti je zřízeno padesát mateřských škol. Stát prostřednictvím grantů podporuje vydávání časopisů a knih menšinových autorů v polském jazyce. Polský jazyk užívá ve svém vysílání také regionální studio Českého rozhlasu a na celém území, kde polská menšina žije, lze zachytit vysílání polské televize. Poláci v ČR si stěžují na diskriminaci při vstupu na vysoké školy, jelikož přijímací zkoušky je možné vykonat pouze v českém jazyce. Pociťují také diskriminační přístup při jednání na některých úřadech a jsou rovněž přesvědčeni, že příspěvky státu na rozvoj národnostní kultury jsou malé. Kritizují i přijatý zákon o právech příslušníku národnostních menšin, jako obtížně vymahatelný.

Vlajka

Polská vlajka má obdélníkový tvar a skládá se ze dvou podélných pruhů. Bílý pruh na vrchu reprezentuje touhu po míru. Červený pruh na spodu byla v letech 1945-1989 symbolem socialismu. Barvy polské vlajky pocházejí z polského znaku, bílé orlice s korunou v červeném poli, který vznikl roku 1228. Tyto barvy jsou ustanovené v polské ústavě.