action error Slovenská národnost | Život není černobílý

Slovenská národnost

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

V současnosti představuje slovenská národnostní menšina v Česku jednu z početně významnějších národnostních menšin na území Česka. Dle statistických údajů je procento slovenského etnika v ČR klesající. Hlavní příčinou je rozpad federace, volba slovenského státního občanství a odchod do Slovenské republiky. Po roce 1991 počet osob hlásicích se ke slovenské národnosti snížil až o 120 000 (z původních 314 000). Velice důležitý je také fakt, že v současné době jde o údaje tzv. „deklaratorní“, kdy občan ve sčítacím tiskopise sám deklaruje svou národnost podle svého vlastního rozhodnutí.

Vzhledem k dlouholeté existenci společného státu Čechů a Slováků existovala přirozená vnitrostátní migrace obyvatelstva a pozvolný proces územního prolínání obou národností - české a slovenské. Působením široké škály faktorů (pracovní příležitosti, místo výkonu základní vojenské prezenční služby, studium apod. a následné přesídlení z důvodů založení rodiny) se počty osob se slovenskou národností nekoncentrovaly nějakým výraznějším způsobem v určité oblasti. Podle výsledků sčítání 2001 je usídlení etnika v ČR celoplošné, s větší mírou koncentrace v Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském, Středočeském, Karlovarském kraji a v Praze.

V uvedených krajích se jedná převážně o Slováky a jejich potomky, kteří osídlovali pohraničí po roce 1945, jakožto reemigranti z Rumunska, Maďarska a Zakarpatské Ukrajiny. Do měst (např. Praha, Ostrava, Karviná) směřovala naopak migrace za prací na stavby.

Vlajka

Vlajku Slovenské republiky tvoří státní znak Slovenské republiky, okolo kterého jsou tři podélné pruhy slovanské trikolóry – bílá, modrá, červená.