action error Maďarská národnostní menšina | Život není černobílý

Maďarská národnostní menšina

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

Maďarská národnostní menšina je v České republice jedna z nejmladších menšin. Po skončení 1. světové války a stanovení hranic maďarského státu (jakožto nástupce Uherska), vznikla v nově vzniklém Československu maďarská menšina. Dle údajů z roku 1921 čítala tato menšina 744 621 členů, a tvořila tak 5,47 % celkového obyvatelstva.

Dne 2. listopadu 1938 bylo ve Vídni ukončeno arbitrážní jednání o maďarsko-československé hranici. V rámci této tzv. první vídeňské arbitráže byla určitá území Československa s převahou maďarské populace odstoupena ve prospěch tehdejšího Maďarského království, podobně jako byly odstoupeny Sudety nacistickému Německu. Hranice stanovené Vídeňskou arbitráží přetrvaly až do konce druhé světové války, kdy bylo celé území Československu opět navráceno. Po roce 1945 byla část maďarských občanů deportována do Čech na převýchovu. Mezi československou a maďarskou vládou vznikla dohoda o „výměně obyvatelstva“, jelikož Postupimská konference odmítla schválit odsun pro maďarské občany. Tato dohoda spočívala v tom, že jakýkoliv příslušník československé menšiny se v Maďarsku mohl přestěhovat do ČSR a za něj byl vystěhován do Maďarska jeden příslušník maďarské menšiny na území ČSR. Na základě této dohody bylo odsunuto do Maďarska 90 000 slovenských Maďarů.

Dnes jich žijí rozptýleně na území celé České republiky. Většinou se do značné míry asimilovali, ale dosud mají vztah k maďarskému jazyku a kultuře. Maďarské národnostní školství nevzniklo vzhledem k rozptýlenému osídlení, nicméně jsou pořádány kurzy jazyka a prvků kultury za podpory vlády.

Vlajka

Vlajku Maďarské republiky tvoří tři vodorovné pruhy červené, bílé a zelené barvy. Červená barva symbolizuje sílu a krev prolitou vlastenci za svobodu země, bílá oddanost a čistotu a zelená naději. Neoficiálně se také používá vlajka se státním znakem uprostřed.