action error Rasismus | Život není černobílý

Rasismus

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

Rasismus se dá jednoduše označit jako nenávist člověka vůči jinému, který se od něj určitým způsobem odlišuje. Rasismus je obvykle definován jako pohled, postup a akce, které odrážejí přesvědčení, že lidstvo je rozděleno do různých biologických skupin zvaných „rasa“ a že členové určité rasy sdílí stejné atributy, které tvoří tuto skupinu jako celek méně žádoucí, více žádoucí, nižší nebo vyšší.

Jako rasismus se také označuje teorie, podle níž se různé lidské rasy a etnika vyvíjely v různých oblastech světa za jiných podmínek, což zásadním způsobem ovlivnilo jejich biologický vývoj (rozvoj jejich schopností a dovedností).

Přesná definice rasismu je poměrně kontroverzní. Jednak jelikož učená shoda o významu pojmu "rasa" je poměrně nízká, a jednak, protože je zde také malá shoda o tom, co představuje a nepředstavuje diskriminaci. Kritici tvrdí, že termín je aplikován rozdílně se zaměřením na předsudky ze strany bělochů a definováním jednoduchých pozorování rasových rozdílů jako rasismus. Některé definice tvrdí, že každá osoba, která se chová na základě rasové kategorizace, může být označena jako rasista, bez ohledu na to, zda jsou její akce záměrně škodlivé nebo hanlivé.  Další definice zahrnují pouze vědomě maligní formy diskriminace.

Rasismus se u nás začal vyvíjet do své moderní formy už v době romantismu jako reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Tehdejší rasismus souvisel s rozvojem etnického nacionalismu a později s využitím evoluční teorie tzv. sociálním darwinismem.