action error Čínská národnostní menšina | Život není černobílý

Čínská národnostní menšina

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

Záznamy o migraci Číňanů do Evropy jsou ve většině případů spíše okrajové. Ze strany osob čínské národnosti nebyl o migraci do Evropy nikdy příliš velký zájem (oproti destinacím jako jsou jihovýchodní Asie nebo USA). Události před válkou nebyly dosud kvalitně zpracovány, zejména z nedostatku zájmu badatelů, ale i nedostatku znalostí i zájmu nových čínských migrantů o svých předchůdcích.

Malá čínská komunita vznikla v Československu před 2. světovou válkou, kdy se Číňané do Evropy dostávali po transsibiřské magistrále přes Moskvu nebo námořní dopravou do Marseille, kde dále postupovali do celé Evropě. Většina těchto přistěhovalců se naprosto asimilovala do české společnosti. V období 2. světové války dochází k zabavení živností čínských soukromníků. Celé čínské rodiny opouštějí Československo a odjíždějí do západní Evropy. Koncem 50. let došlo k navázání diplomatických a obchodních styků mezi ČLR a ČSSR. Tento kontakt ovšem ustal po ideologické roztržce počátkem 60. let. Před rokem 1989 žije jen malý počet Číňanů v Československu. V současnosti patří čínské etnikum u nás k méně početným minoritám.

Vlajka

Vlajka Čínské lidové republiky má červené pole a v levém horním rohu je žlutá pěticípá hvězda, která je obklopena čtyřmi menšími hvězdami. Každá z menších hvězd je pootočena tak, aby jeden její cíp směřoval do středu velké hvězdy. Velká hvězda představuje společný program a jednotu lidu vedeného komunistickou stranou. Malé hvězdy reprezentují dělníky, rolníky, malou buržoazii a vlastenecký kapitalismus. Červená barva symbolizuje revoluci.