action error Ruská národnostní menšina | Život není černobílý

Ruská národnostní menšina

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

Ruští občané přicházeli ve velkém množství na území tehdejšího Československa především po roce 1918 v důsledku komunistického převratu v Rusku. V první republice byli imigranti vítáni. Československo přislíbilo pomoc dětem, ženám, invalidům, kulturním i technickým pracovníkům. Ruské obyvatelstvo se tehdy koncentrovalo ve městech, kde se nalézaly školy, aby se příslušníci ruské menšiny mohli vrátit vzdělaní do své vlasti. Ve dvacátých letech žilo v Československu na 35 tisíc Rusů. Ve 30. letech vypukla velká hospodářská krize a poměry v SSSR zabránily návratu obyvatel do své vlasti. Část ruských obyvatel odcházela většinou dále na západ, část se snažila získat československé občanství.

Válka a události po roce 1945 počet ruských obyvatel podstatně snížily. Sovětské orgány odvlekly většinu obyvatel zpět do vlasti. Ti, kteří v tehdejším Československu zůstali, byli následně vyňati z upřednostňování všeho ruského a vztah k těmto obyvatelům se po vojenské invazi v roce 1968 ještě zhoršil. Jakákoliv spolková činnost jim byla zakázána a pouze povinné vyučování ruského jazyka jim umožnilo udržet si vlastní jazyk a kulturu.

Poslední vlna, početně zatím nejsilnější, se zde v ČR objevila po rozpadu SSSR. První roky po revoluci v Česku byly podle Rusů těžké, protiruské nálady podle nich ovlivňovaly celou společnost. Dnes jsou již podle názorů ruské menšiny Češi k Rusům mnohem tolerantnější.

Ruská menšina v Česku představuje jednu z početně méně významnějších národnostních menšin na území České republiky. Geografické usídlení v ČR je celoplošné, s větší mírou koncentrace v Praze, Karlových Varech, Brně a dalších větších městech.

Vlajka

Ruskou vlajku tvoří tři vodorovné pruhy bílé, modré a červené barvy. Bílá symbolizuje mír, čistotu, neposkvrněnost, dokonalost a svobodu. Modrá představuje stálost, víru, věrnost a Bohorodičku. Červená je symbolem energie, síly, krve prolité za vlast a absolutistické vlády.