action error Vietnamská národnost | Život není černobílý

Vietnamská národnost

Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/users/hejcin/c-d-s.cz/sub/cb/sites/sites.php).

Historie

Vietnamská menšina v Česku je tvořena jednak občany České republiky hlásícími se k vietnamské národnosti, a jednak občany Socialistické republiky Vietnam majícími v ČR krátkodobý či trvalý pobyt. Obyvatelé hlásící se k vietnamské národnosti žijí nejvíce v Praze a v Karlovarském kraji, převážně v Chebu. Jejich počet se od 90. let neustále zvyšuje.

Historie Vietnamského národa se dá z časového hlediska srovnat s Rómskou. Oproti Rómské historii má Vietnamský národ dochované knihy, které poměrně přesně popisují historii tohoto národa. Příslušníci vietnamské národnosti se začali usazovat na území Česka již za dob komunistického režimu; konkrétně mezi lety 1956–1967 a dále zejména po r. 1973. Jednalo se o politicky motivované Vietnamské občany, kteří migrovali s cílem získání kvalitního vzdělání a tím zlepšení své ekonomické situace a společenského postavení Socialistické republiky Vietnam. Tato migrace byla podporována vietnamskou vládou. Počty stážistů a dělníků postupně stoupaly, takže v polovině 80. let už v celém Československu bylo kolem 28 000 Vietnamců. Většinou se jednalo o zasloužilé členy komunistické strany, nebo zasloužilé veterány vietnamské války. Ke konci tohoto období se projevovala snaha čs. vlády o omezení „internacionální pomoci“, takže v době ukončení mezistátní smlouvy (1990) zde pobývalo kolem 10 000 vietnamských občanů.

Po roce 1989se mnoho Vietnamců rozhodlo v Československu zůstat, jelikož pro ně byla zdejší situace z ekonomických důvodů výhodnější, než návrat do své vlasti. Velké procento dalších přistěhovalců přišli nelegálně z bývalé NDR (sjednocené Německo donutilo Vietnamce k vystěhování), Slovenska, Maďarska, Polska a Ruska. Pomohla jim korupce úředníků a nedostatečná legislativa. Byla to první generace Vietnamců, kteří zde začali zakládat rodiny. Jejich ekonomickou doménou se stal pouliční prodej ve stáncích a na tržnicích – především šatstva (často padělků) dováženého z Číny a jihovýchodní Asie, dále ovoce, zeleniny a alkoholu (mnohdy nelegálně vyráběného či pašovaného). Později přibyla i drogová zločinnost, padělání i nelegální vývoz peněz, vydírání a obchod s lidmi (novodobé otrokářství).  V posledních letech se čím dál více zdejších Vietnamců rozhodlo zakládat vlastní kamenné obchody, což je příčinou následné migrace dalších Vietnamců, jak se tomu tak stalo již v jiných západních zemích.

Vietnamská migrace pokračovala v průběhu 90. let a nyní, začátkem 21. století, se počet Vietnamců žijících na území ČR stále zvyšuje. Podle údajů ČSÚ je počet Vietnamců pobývajících v ČR legálně 29660 k roku 2011. Další desítky tisíc jsou podle odhadů v Česku nelegálně. Nicméně, druhá generace Vietnamců jsou už zde narozené děti, odmala vystavené působení české/evropské kultury, čemuž odpovídá i míra jejich ovlivnění většinovou společností. Ani tato generace však nejeví příliš velkou chuť do českého prostředí nějak hlouběji vplynout. Nicméně část z této populace se již cítí s Českem spjata jako se svou druhou vlastí a vyvíjí snahy po větším sblížení vietnamského a českého společenství.

Vlajka

Vietnamská vlajka má žlutou pěticípou hvězdu uprostřed červeného pole. Hvězda symbolizuje jednotu lidu a budování socialismu, kde pět cípů představuje pět vietnamských dělníků, rolníků, intelektuálů, mládež a vojska. Barva listu znamená revoluci a krev prolitou za svobodu země.